Pages

Monday, February 26, 2007

Spring Reading Challenge


Joining the Spring Reading Challenge put forth by Seasonal Soundings :

For ChocLit Guild:
Mere Christianity (C. S. Lewis)
North and South (Elizabeth Gaskell)
I Dared to Call Him Father (Bilquis Sheikh)

Just For Me:
To Say Nothing of the Dog (Connie Willis)
The Catcher in the Rye (J. D. Salinger)
Much Ado About Nothing (Shakespeare--multiple children's versions)
Hotel Pastis (Peter Mayle)

DailyLit.com:
A Tale of Two Cities (Charles Dickens)

Evenings:
A Year with C. S. Lewis
Lord Bless My Child (William & Nancie Carmichael)

With Levi:
The Wind in the Willows (Kenneth Grahame)--get this one finished, finally!
The Cricket in Times Square (George Selden)
The Twenty-One Balloons (William Pene du Bois)
Pippi Longstocking (Astrid Lindgren)
The Saturdays (Elizabeth Enright)

My lists are a bit shorter than I would like, but I have to be realistic. This just isn't the season of my life for hours of reading by the warm fire. However, I am trying to be more deliberate about my time and what I want to accomplish. Reading is an investment that has lasting value.

Care to join us?

6 comments:

Poiema said...

ChocLit guild~~~I love it!!
I read _I Dared to Call Him Father_ not too long ago. Beautiful testimony. Let me know how you like it. Welcome to blog-dom!
Poiema

Heidi said...

Thanks for the welcome!

heather said...

Would you mind sharing how you fit in time to read so many books? I feel like it takes me forever to get through a book right now. I do read several at a time, but if you wouldn't mind sharing when you read throughout the day. I find I just get so busy with other things or get distracted when I try to read. Thanks!

Heidi said...

I read when I really should be doing other things, LOL! I read while nursing. I read for a little while before I go to sleep. When I get toward the end of a book, particularly when it is a good one, I read during the day every chance I get. :) I do have a few books going at once right now, but I think I actually get more read if I do one at a time. I get into it more quickly and really want to read it. I also know that I have other books on my list to get to. It helps that I'm a fast reader. If the books are long, though, like David Copperfield :), it takes much, much longer to finish!

I wish I had more great advice. Just making my 'intentional reading list' and being more deliberate helps me. It always seems like something else is falling through the cracks if I'm doing well at one thing. Don't ask how clean my house is (or isn't)!! Can someone tell us how to get *everything* done well? :)

heather said...

I am thinking that you are right about reading one book at a time. When I do that, I do seem to move through it more quickly so I can get on to my next book.

Being intentional about reading is another key. I am trying to do that and make reading more of a priority.

I think that sometimes I get caught up in wanting to do it all. That is not realistic. Like you wrote, there will always be something falling through the cracks. And as long as the important things are getting done, then that can be okay.

Unknown said...

quầng sáng màu vàng nhạt xuất hiện, Hải Dương thì lại phát ra ánh sáng màu xanh lạt, cả hai lại hỗ trợ lẫn nhau. Ánh sáng xanh từ từ nhập vào quầng sáng vàng, khiến cho màu vàng đậm hơn.

Âm Trúc trong lòng không ngớt kinh hãi, khi biết được tinh thần lực của mình có sự biến hóa, trong quá trình hợp tấu với hắn, Hải Dương đã đạt thanh cấp trung giai, sự trợ giúp quả thật lớn. Phải biết rằng, ma pháp cấp bậc càng về sau, mỗi bậc chênh lệch lại càng to. Diệp Âm Trúc bây giờ thực lực là kiếm đảm cầm tâm thất giai, tương đương với lam cấp sơ giai, cho dù Hải Dương là thanh cấp trung giai, cũng không có thể tăng lên tới lam cấp trung giai. Nhưng là, do sự dẫn đạo củađồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh tiếng đàn, tranh âm hoàn toàn dung hợp, tinh thần lực của hai người đều là huyền nhạc của cầm huyền cùng tranh huyền cộng minh dung hợp, chẳng những tinh thần lực tốc độ ngưng tụ gia tăng thật lớn, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được khi hai người phát huy cầm ma pháp, thực lực đã đạt tới bên bờ của kiếm đảm cầm tâm cửu giai. Hắn tin tưởng nếu có thể có hai gã thanh cấp thần âm sư phụ trợ chính mình nói không chừng, có thể đột phá đến tử cấp cảnh giới a! Thật sâu trong lòng, hắn biết, đạt tới tử cấp thần âm sư là một việc kinh khủng.

Âm thanh biến hóa vô cùng, lúc tán lúc tụ, lúc dồn dập lúc lại thư thả. Một khúc "Tiêu tương thủy vân"